IH, hvor er det kommunalt! D. Bogø ..Webmaster: Dines Bogø


Udsendt 1. april


Alle husnumre skal ændres
Formanden for Teknisk Udvalg har orienteret Kommunalbstyrelsen om, at der er ledig kapacitet i forvaltningen.

Da man har sendt vanskelige opgaver med byggetilladelser o.l. til konsulentbureauer, kan man nu tage hul på den vigtige opgave med de problematiske husnumre i Dragør.Forhistorien


Før 1974 var der to kommuner på Sydamager: Dragør og Store Magleby.

I 1910 lavede Amagers historiker Chresten Nicolaisen en adressebog, hvor huse i daværende Dragør kommune havde fået tildelt et husnummer. Alle veje var navngivet.

Nicolaisen valgte det husnummersystem, som man brugte i København og andre byer på Sjælland. Det såkaldte "Retvendte princip".

Lige husnumre ligger stigende på højre side fra vejens start. Det giver sig selv, at de ulige ligger stigende på venstre side.

Det faldt ikke i god jord hos Kommunalbestyrelsen. Sådan en tilflytter og privatmand, skal ikke beskæftige sig med den slags.

Vejviseren udkom kun det ene år og efterfølgende kunne man i mange år kun se matrikelnumre i vejviserne.

Først i 1931 ser man igen de første husnumre.

Dragør - Dines Bogø
Amagers Vejviser 1910 og Kraks Vejviser 1943. Nicolaisens retvendte husnumre, der ikke kunne bruges. Først omkring 1940 er Dragør kommune færdig med at nummerere Vestgrøningen. Nu efter det omvendte princip. Skolen, der i 1910 lå på nr. 4-6 ligger i 1943 på nr. 9, som i dag (2021).Dragør får officielt husnumre


Så efter nogle år begyndte man kommunalt, at tildele husnumere.

Da det var en tidligere sømand, der fik opgaven blev numrene tildelt "omvendt".

I Marinen tæller man 1, 2, 3, 4 o.s.v., når man tildeler numre til to geleder. Startende til højre.

I Dragør var fuldstædig ligeglad med, at andre byer anvendte det retvendte system eller også vidste man ikke, hvad der foregik uden for kommuegrænsen (der lå ved nuv. Shell-tank på Kirkevej 177-179.

Det var ikke noget problem i nabokommunen Store Magleby, fordi der anvendte man slet ikke husnumre før langt senere.

Dragør - Dines Bogø
Rundforvirret, som taxi-, fragt og ambulanceførere?Ændring af vejnavne og husnumre


Omkring 1931 ændrede Dragør mange vejnavne fra Københavnske vejnavne til noget med relation til "Hansetiden".

I november 1943 havde man også ledig kapacitet på rådhuset på Stationsvej 5.

En netop ansat vikar fik til opgave, at regulere alle husnumre på vejene, da det var noget kludder med husnumre med A, B, o.s.v., når store grunde blev delt.

Som med Søvang i 1976, hvor alle veje og husnumre blev ændret. Det er kun et spørgsmål om tid (mange år), før det hele er faldet på plads og forviklingerne helt ophører!

Dragør - Dines Bogø
Det mørke område er Dragør nuværende kirkesogn. Før 1974 også den selvstændig "lille Dragør kommune".Ændring skal være på plads inden 1. april næste år


Forvaltningen udsender pjese/folder til alle beboerne i Dragør kommune inkl. den gamle del fra Store Magleby kommune.

I Dragør kirkesogn skal alle husnumre fremover være lige tal i højre side fra vejens start og omvendt på venste side.

Alle husejere skal udskifte deres husnumre inden 1. april 2022. Man anbefaler i overgangsperioden, at man har begge husnumre på facaden, ved havelåge på og på tvangspostkassen ved vejen o.l.

Alle ændringer vil også fremgå af kommunene internetside.

Teknisk forvaltning vil sørge for, at alle selskaber, der laver "GPS-systemer", vejvisere m.v. bliver orientret, så de kan have ændringen klar til den 1. april 2022 kl. 12.00 dansk sommertid.Eksempler


Dragør Badehotel skifter fra Drogdensvej 43 til nr. 44.

Dragør Skole skifter fra Vestgrønningen 5-9 til nr. 6-10.

Alle husnumre på Stationsvej ændres, men Krudttårnsvej ændres ikke, da husnumre her i forvejen er "rigtige", som i den øvrige gl. Store Magleby kommune.

Indtil ca. 1964 lå Dragør Kirke på Kirkevej 1 (Dragør sogn) og Store Magleby Kirke på Kirkevej 6 (Store Magleby sogn).

Hver sin kommune og sogn med henholvis retvendt/omvendte husnumre.

Så enkelte fejltagelser er blevet rettet. Nu ligger Dragør kirke på Kirkevej 170.

Nu bringes den sidste forvirring på plads meget snart og alle burde være glade!